Zobrazit kategorie

Pravidla facebook soutěže

Pravidla soutěže na facebookových stránkách Tegatex

Oficiální pravidla a podmínky soutěže na Facebooku Tegatex-bytový textil

Tato soutěž není sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k elektronické sociální síti Facebook. Účastník soutěže si je vědom toho, že poskytuje informace organizátorovi a pořadateli soutěže, a ne elektronické sociální síti Facebook.

Tento text obsahuje závazná pravidla a podmínky soutěží na facebookovém profilu Tegatex-bytový textil (dále jen „soutěž“):

 1. Vyhlašovatel soutěže

Vyhlašovatelem soutěže je společnost TEGAtex s. r. o. IČO:05561272 se sídlem Vsetínská 632, Karolinka, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 68067 (dále jen „vyhlašovatel“).

 1. Doba trvání soutěže

Doba trvání soutěže je stanovena vždy v popisu dané soutěže na facebookovém profilu Tegatex-bytový textil.

 1. Podmínky účasti
  1. Soutěže se mohou zúčastnit jenom fyzické osoby starší 15 let s trvalým pobytem a doručovací adresou na území České republiky, (dále jen "soutěžící").
  2. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci vyhlašovatele a dalších společností zajištujících průběh soutěže a jim blízké osoby.
  3. Podmínkou účasti v soutěži je odpovězení a splněním případných dalších podmínek soutěže uvedených u konkrétního facebookovém soutěžního příspěvku stránky Tegatex-bytový textil.
  4. Zasláním odpovědi soutěžící akceptuje tyto Oficiální pravidla a podmínky soutěže.
  5. Vyhlašovatel odešle vítězi cenu a to na adresu, kterou soutěžící uvede v případě výhry.
  6. Soutěžící musí na sociální síti Facebook vystupovat pod svým pravým jménem.
  7. Soutěžící může z 1 IP adresy zaslat vždy jen jednu odpověď v rámci jedné soutěže.
  8. Soutěžící musí dát „To se mi libí“ stránce Tegatex – bytový textil.

 

 1. Vyhodnocení soutěže
  1. Průběh losování se liší dle druhu soutěže
  2. Tipovací soutěž: Pokud v soutěži jde o odhadnutí určitého množství, počtu nebo čísla, vyhrává ten soutěžící, který uhádne dané číslo jako první, případně ten, kdo byl odhadovanému čísle nejblíže.
  3. Losovací soutěž: Pokud jde v soutěži pouze o odpovězení otázky, nebo vložení komentáře určitým způsobem (např. frází), bude výherce náhodně vylosován.
  4. Vědomostní soutěž: Pokud jde v soutěži o „zkoušení vědomostí“, vyhrává ten soutěžící, který jako první správně zodpoví otázku.
  5. Kreativní soutěž: V případě kreativní soutěž bude výherce vybírat porota.
  6. Vyhodnocení soutěže probíhá vždy do 14 dnů od ukončení soutěže a výherce bude oznámen na stránce Tegatex – bytový textil a kontaktován skrze messenger facebook.
 2. Cena pro výherce
  1. Cena pro vítěze vždy specifikovaná na záložce k dané soutěži na facebookovém profilu Tegatex-bytový textil.
  2. Výhru nelze převádět na jiné osoby.
  3. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo jakoukoli výhru uvedenou v těchto pravidlech nahradit výhrou obdobného typu a hodnoty v případě, že z objektivních důvodů nespočívajících na straně vyhlašovatele nebude možné slíbenou výhru opatřit bez vynaložení nepřiměřeného úsilí.
  4. Výhry nejsou právně vymahatelné. Výhry nelze proplácet v hotovosti ani za ně poskytnout jinou věcnou náhradu. Jedná se o dárek, který nelze reklamovat. Nepřevzaté výhry propadají vyhlašovateli.
 3. Osobní údaje
  1. Soutěžící uděluje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon“) svůj souhlas se zpracováním osobních údajů nahlášených v rámci soutěže za účelem předání výhry, či jiných otázek spojených se soutěží a za účelem informování o dalších marketingových akcích vyhlašovatele prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to po dobu 2 (dvou) let ode dne začátku soutěže s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné. Správcem osobních údajů ve smyslu zákona je vyhlašovatel soutěže.
  2. Osobní údaje nebudou dále předávány třetím osobám.
  3. Soutěžící svou účastí uděluje vyhlašovateli souhlas s uveřejněním svého jména, iniciál příjmení a obce, v níž má bydliště.
 4. Závěrečná ustanovení
  1. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly a podmínkami soutěže.
  2. Vyhlašovatel tímto není vůči soutěžícím jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany vyhlašovatele, než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech.
  3. Každý soutěžící účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s těmito Pravidly a zavazuje se je dodržovat a neporušovat právní řád České republiky ani oprávněné zájmy vyhlašovatele.
  4. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo činit kdykoliv rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním soutěže, a to včetně změny pravidel, přerušení soutěže, pozastavení soutěže, předčasného ukončení soutěže nebo vyloučení jakéhokoli soutěžícího ze soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci, a to zejména z důvodu nedodržení pravidel soutěže nebo při pouhém podezření z nedodržení pravidel soutěže, nezákonného jednání nebo jiného závadného chování ze strany soutěžícího.
  5. Tato soutěž není jakkoliv sponzorovaná, podporována nebo spravována společností Facebook, Inc. nebo Facebook Ireland Limited. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své informace vyhlašovateli soutěže, a nikoliv společnosti Facebook, Inc. nebo Facebook Ireland Limited.

Pravidla platí ode dne 26.7.2020

Od 1.000 - Kč doprava zdarma.
Ke každé objednávce dárek!!!
Kamenné prodejny Zlín, Vsetín a Karolinka.
Vaše domovy zdobíme již 29 let!
Zlín
Bytový textil
Adresa:

Kvítková 80
(budova Čedoku), Zlín

Telefon:

725 922 557

Otevírací doba:

Po - Pá: 8:00 - 17:30
Sobota: 8:00 - 12:00

Vsetín
Bytový textil
Adresa:

Na Příkopě 814
Vsetín

Telefon:

725 922 556

Otevírací doba:

Po - Pá: 8:00 - 17:00
Sobota: 8:00 - 11:00

Karolinka
Bytový textil
Adresa:

Vsetínská 57
Karolinka

Telefon:

725 922 560

Otevírací doba:

Po -Pá: 8:00-12:30 13:00-16:50
Sobota: 8:00 - 11:00

Karolinka
Kusový textil
Adresa:

Karolinka 632
Karolinka

Telefon:

739 285 881

Otevírací doba:

Po -Pá: 8:00-12:30 13:00-16:50
Sobota: 8:00 - 11:00

Tento web používá k poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti soubory cookies.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti Více